“บริทาเนีย” ร่วมกับพันธมิตร ตอกย้ำพันธกิจ B The Goodness เปิดสวน CRAFT PARK แห่งที่ 1

บริทาเนีย

บริทาเนีย นำทีมพันธมิตรภาครัฐ-ประชาสังคม-เอกชน ตอกย้ำพันธกิจ B The Goodness ร่วมส่งมอบ CRAFT PARK แห่งที่ 1 “สนามเด็กเล่นพื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็ก” ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง กทม. หวังเป็นพื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรมแห่งใหม่ของเด็กและคนในชุมชนในทุกมิติ ชูจุดเด่นการออกแบบที่ผ่านการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ปลอดภัยต่อเด็ก ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งทางสติปัญญาและร่างกาย

บริทาเนีย

นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทได้ประกาศความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หลายรายเพื่อร่วมกันพัฒนา CRAFT PARK พื้นที่สาธารณะสีเขียวเพื่อชุมชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนแห่งแรก บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง (ซ.อุดมสุข 18) เขตบางนา ล่าสุด บริษัทได้ส่งมอบพื้นที่แห่งแรก “สนามเด็กเล่นพื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็ก หน้าศูนย์เด็กเล็ก ให้แก่ทางกรุงเทพมหานคร (กทม.) แล้ว เพื่อให้เด็กๆ และคนในชุมชนได้ใช้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรมร่วมกัน

สนามเด็กเล่นพื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็ก CRAFT PARK ต้นแบบของพื้นที่การเรียนรู้เด็กเล็ก ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ความมุ่งมั่นของเราในการตอกย้ำ พันธกิจ B The Goodness คือ สร้างให้การอยู่อาศัยสามารถอยู่ร่วมกันกับสังคมรอบข้างและสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนและเทรนด์โลก คือ การพัฒนาที่ดินเป็นพื้นที่สีเขียว โดยเรามีเป้าในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียวต้นแบบ ภายใต้โครงการ Craft Park อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมสุขภาพดี เติมเต็มการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ และสร้างมาตรฐานความปลอดภัย ฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ชุมชนนั้นๆ อย่างแท้จริง” นายสุรินทร์ กล่าว

บริทาเนีย

ทั้งนี้ “เด็ก กับ การเล่น” ถือเป็นสิ่งคู่กัน ขณะเดียวกัน พื้นที่เล่น ก็เปรียบเสมือนพื้นที่การเรียนรู้ เชื่อว่า สนามเด็กเล่นพื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็ก CRAFT PARK จะเป็นพื้นที่ในการสร้างความเข้าใจให้กับผู้ใหญ่เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้หรือพื้นที่เล่นสำหรับเด็กๆ เป็นพื้นที่แห่งการพบปะสังสรรค์ของผู้ปกครอง โดยมีเด็กเป็นศูนย์กลาง เมื่อสถาบันครอบครัวมีความสุข สุขภาพดี ก็จะได้เยาวชนที่เข็มแข็งทั้งจิตใจและร่างกาย รวมทั้งการเตรียมความพร้อมที่จะออกไปสู่สังคมภายนอกต่อไป

บริทาเนีย

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ผลสำเร็จของโครงการ CRAFT PARK จะสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ภาคส่วนต่างๆ สามารถนำโมเดลไปขยายในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป ซึ่งเชื่อว่าหากภาคส่วนต่างๆ ให้ความร่วมมือกันในการพัฒนาพื้นที่เพื่อสาธารณะแล้วนั้น จะทำให้คุณภาพชีวิตโดยรอบของพื้นที่ที่ถูกพัฒนาดีขึ้น ดังนั้น กทม.จึงให้ความสำคัญ ในการเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดการขยายพื้นที่ให้มากขึ้น อย่าง สนามเด็กเล่นพื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็ก CRAFT PARK เหมาะสมกับการเรียนรู้ทั้งทางสติปัญญาและร่างกายของเด็กเล็ก โดย กทม. มองเห็นโอกาสที่จะขยายไปยังพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ทั่ว กทม. ทั้ง 278 แห่ง ต่อไป

 

บริทาเนีย

CRAFT PARK เป็นโครงการที่สอดรับกับนโยบาย กทม. คือ สวน 15 นาที ที่ต้องการพัฒนาเมืองภายใต้การมีพื้นที่เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาวะที่ดี ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดย CRAFT PARK มีกระบวนการดำเนินงานโครงการที่สามารถเป็นต้นแบบให้กับการพัฒนาพื้นที่อื่นๆ ได้ เพราะสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างจริงจัง ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ รวมถึงเป็นการผสานความร่วมมือของทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคประชาสังคม จนสามารถสร้างพื้นที่ที่มีฟังก์ชันตอบโจทย์ความต้องการของคนในพื้นที่”

สำหรับความพิเศษของCRAFT PARK แห่งแรก – สนามเด็กเล่นพื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็ก มีขนาด 119 ตารางวา พัฒนาสู่การเป็นต้นแบบของพื้นที่การเรียนรู้เด็กเล็ก เน้นเรื่องการส่งเสริมทั้งทางสติปัญญาและร่างกาย ของเด็กอย่างรอบด้าน เหมาะสมกับวัย ส่งเสริมพัฒนาการด้านการเข้าสังคม ให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน การเลือกใช้วัสดุที่ดูแลง่าย จะเน้นความปลอดภัยต่อเด็ก อาทิ การเลือกใช้พื้นยาง สีปลอดสารพิษ ลูกบอล และกระบะทราย หญ้าเทียมและอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นไฮไลท์ คือ การสร้างเอกลักษณ์ โดยออกแบบเครื่องเล่นที่ทางทีมจะ CRAFTขึ้นมาพิเศษเพื่อพื้นที่นี้  โดยได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรมากมาย ไม่ว่าจะเป็น we!park ทีมงานที่ลงพื้นที่สำรวจต้องการของคนในชุมชนร่วมกับบริทาเนียตลอดระยะเวลา 3 เดือน หรือด้านการออกแบบดีไซน์จาก วายด์ อินทีเรีย รวมถึงพันธมิตรอื่นๆอีกกว่า 10 ราย ได้แก่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) , ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) , ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) , บริษัท เอ็ม เอ็ม พี วัสดุก่อสร้าง จำกัด , บริษัท เอ็น.เอ.เอส.แมชชีนเนอร์รี่ แอนด์ ไพล์ จำกัด , บริษัท แสงฤทธิ์ 2559 จำกัด, บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จำกัด, บริษัท รักษาความปลอดภัย คัดสรร การ์ด จำกัดและ บริษัท เอ็ม จี กรีน จำกัด

บทความที่เกี่ยวข้อง

“บริทาเนีย” จับมือ “พานาโซนิค” BRI AIR CRAFTING

“บริทาเนีย” แทคทีม “แชมเปี้ยน-มาจิคลีน”ร่วมแยก-ลดขยะ“

“บริทาเนีย” จับมือ “มูลนิธิศุภนิมิตฯ” ปั้นโครงการ “GOOD FOR ALL”