“บริทาเนีย” ร่วมกับพันธมิตร ตอกย้ำพันธกิจ B The Goodness เปิดสวน CRAFT PARK แห่งที่ 1

บริทาเนีย

บริทาเนีย นำทีมพันธมิตรภาครัฐ-ประชาสังคม-เอกชน ตอกย้ำพันธกิจ B The Goodness ร่วมส่งมอบ CRAFT PARK แห่งที่ 1 “สนามเด็กเล่นพื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็ก” ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง กทม. หวังเป็นพื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรมแห่งใหม่ของเด็กและคนในชุมชนในทุกมิติ ชูจุดเด่นการออกแบบที่ผ่านการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ปลอดภัยต่อเด็ก ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งทางสติปัญญาและร่างกาย นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทได้ประกาศความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หลายรายเพื่อร่วมกันพัฒนา CRAFT PARK พื้นที่สาธารณะสีเขียวเพื่อชุมชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนแห่งแรก บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง (ซ.อุดมสุข 18) เขตบางนา ล่าสุด บริษัทได้ส่งมอบพื้นที่แห่งแรก “สนามเด็กเล่นพื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็ก หน้าศูนย์เด็กเล็ก ให้แก่ทางกรุงเทพมหานคร (กทม.) แล้ว เพื่อให้เด็กๆ […]