ลงทะเบียนนัดหมายเข้าถ่ายทำคอนเทนต์

หากผู้สมัครต้องการเข้าถ่ายทำคอนเทนต์ที่โครงการ ต้อง นัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน
และรอการคอนเฟริมวันผ่านทางอีเมล์เพื่อเป็นการคอนเฟริมวันเข้าถ่าย

 

รายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม  ดูรายละเอียด