EV Charger รองรับพลังงานโลกอนาคตกับ BRITANIA สู่สังคมคาร์บอนต่ำ

 

 

ปัจจุบัน EV Charger หรือ สถานีชาร์จรถไฟฟ้า เริ่มเป็นที่นิยมติดตั้งเนื่องจากการมาของรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งกำลังเป็นเทรนด์ที่คาดว่าจะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วหลังจากที่ประเทศต่าง ๆ หันมาส่งเสริมการใช้กันมากขึ้น รวมถึงประเทศไทยเองก็ไม่พลาดที่จะเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) เร็ว ๆ นี้

 

ทำความรู้จักสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society)

สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) เป็นสังคมที่ผู้คนส่วนใหญ่หันมาร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในทุกรูปแบบหรือในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดจากการดำรงชีวิตปกติโดยเฉพาะการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการผลิตของโรงงานหรือภาคอุตสาหกรรม เพื่อจะได้อยู่ร่วมกันในสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

สังคมคาร์บอนต่ำจึงต้องทำให้ผู้คนในสังคมมีความตระหนักถึงคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีปริมาณคาร์บอนต่ำ โดยผู้คนในสังคมมีความยึดโยงกับการเลือกใช้เทคโนโลยีหรือการพัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญก็คือจะต้องเป็นสังคมที่มีการวางผังเมืองให้สอดคล้องกับระบบนิเวศที่สมดุลด้วย ดังนั้น สังคมคาร์บอนต่ำ จึงมีลักษณะดังนี้

  1. สังคมที่ต้องช่วยกันลดความต้องการใช้พลังงาน

  2. สังคมที่ต้องหลีกเลี่ยงการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือน้ำมัน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

  3. สังคมต้องมีมาตรการความมั่นคงทางพลังงานและเป็นสังคมที่มีการพบปะหารือกันในเรื่องความต้องการของคนทุกกลุ่มในสังคม

 

บริทาเนียเองจึงได้ติดตั้งจุดเชื่อมต่อ EV Charger เพื่อเป็นอีกหนึ่งก้าวเล็ก ๆ ที่จะพาสังคมไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำและมองเห็นถึงความต้องการชีวิตของคนเมืองยุคใหม่ ที่นอกจากต้องการความสะดวกสบายแล้ว การที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการได้ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดภาวะโลกร้อนก็เป็นอีกสิ่งที่สำคัญ นอกจากนี้ยังได้ติดตั้ง Solar Rooftop ภายในแต่ละโครงการอีกด้วยบทความที่เกี่ยวข้อง

คิดจะลงทุนอสังหาฯ ต้องรู้จัก 5 คำศัพท์พื้นฐานนี้

แนะนำ บ้านหลังแรก ที่เอื้อมถึงของชาวมนุษย์เงินเดือน

7 เทคนิคจัดการฝุ่นไม่ให้ฟุ้งอยู่ในบ้าน