ผ่อนบ้านไม่ไหว ต้องทำยังไงให้สามารถประนอมหนี้กับธนาคารได้

ผ่อนบ้านไม่ไหว

ด้วยเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยสู้ดีนัก บวกกับปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ทั้งโรคระบาด การเมือง พฤติกรรมผู้คน ส่งผลให้อาชีพการงานของคนจำนวนไม่น้อยสั่นคลอน ยังไม่นับรวมกับหนี้สินอื่นรอบตัวจนบางรายอาจกำลังเผชิญปัญหา “ผ่อนบ้านไม่ไหว” แต่ก็ไม่อยากให้บ้านหลุดมือไป คำถามที่ตามมาย่อมหนีไม่พ้นจะสามารถประนอมหนี้กับทางธนาคารอย่างไรได้บ้าง ลองหาคำตอบแล้วปรับใช้กันเลย วิธีประนอมนี้กับธนาคารเมื่อรู้ว่าตนเองกำลังผ่อนบ้านไม่ไหว 1. ขอผ่อนชำระต่ำกว่ายอดปกติ วิธีนี้มีเงื่อนไขคือยอดเงินต้นชำระเดือนดังกล่าวต้องสูงกว่ายอดดอกเบี้ยต่อเดือนขั้นต่ำ 500 บาท และขอทำได้แค่ครั้งเดียว มีระยะเวลาผ่อนต่ำกว่ายอดเดิมได้ไม่เกิน 2 ปี เหมาะกับคนที่มีปัญหาขัดสนด้านรายรับในช่วงเวลาหนึ่ง หรือมีรายจ่ายในช่วงนั้นสูงกว่าปกติ 2. ขอลดดอกเบี้ย วิธียอดฮิตสำหรับคนมีปัญหาผ่อนบ้านไม่ไหว ส่วนใหญ่มักผ่านช่วง 3 ปีแรกไปแล้วเจอกับปัญหาดอกลอยตัว เนื่องจากไม่ได้มีการรีเทนชั่นหรือไฟแนนซ์บ้าน (บางคนทำแล้วแต่ไม่ผ่าน) เหมาะกับสถานการณ์ที่อัตราดอกเบี้ยผ่อนบ้านพุ่งสูงจากปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ 3. ขอขยายเวลาชำระหนี้ อธิบายง่าย ๆ ก็คือการขอยืดเวลาชำระหนี้ออกไปตามที่ธนาคารมองเห็นว่าเหมาะสม เช่น เดิมจะผ่อนหมดตอนอายุ 55 ปี ก็ขอยืดเพิ่มเป็นหมดตอนอายุ 60 ปี วิธีนี้ช่วยให้ยอดในการผ่อนบ้านต่อเดือนลดลงแม้ดอกเบี้ยจะจ่ายเพิ่มมากขึ้นเมื่อคำนวณตามระยะเวลาการผ่อนรวมทั้งหมด ทั้งนี้การขอขยายเวลาชำระหนี้สามารถยืดระยะเวลาออกไปได้จนถึงอายุ 70 ปี (ขึ้นอยู่กับการประเมินของธนาคารแต่ละแห่ง) 4. ขอผ่อนผันการค้างชำระ เป็นลักษณะของการพูดคุยกับธนาคารเพื่อขอผ่อนผันการชำระหนี้ในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่มักแบ่งออกเป็น […]